Warunki współpracy

Ceny naszych usług negocjujemy indywidualnie, biorąc w szczególności pod uwagę:
 • formę prawną prowadzonej działalności,
 • rodzaj prowadzonej ewidencji,
 • branżę,
 • ilość dokumentów księgowych w miesiącu,
 • zakres prac dodatkowych typu: raporty, plany finansowe, prognozy, analizy, zestawienia
Więcej pytań na jakie dobrze byłoby się przygotować przed rozmową z nami znajdziesz w naszym formularzu.
Formularz do zapytania ofertowego

W przypadku obsługi kadrowo-płacowej istotnymi są:
 • ilość pracowników
 • formy zatrudnienia
 • ilość składników płacowych
 • systemy czasu pracy

Na tej podstawie określamy miesięczny ryczałt za nasze usługi, na które zostaje podpisana stosowna umowa.

W przypadku ksiąg handlowych (pełna księgowość) dodatkowo pobieramy opłatę za sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia.
W przypadku podatników prowadzących podatkową książkę przychodów i rozchodów KPiR, rozliczenie roczne z tej działalności GRATIS!

Pozostałe usługi typu:
 • pomoc w rejestrowaniu i wyrejestrowywaniu spółek w KRS,
 • projekty protokołów i uchwał na Walne Zgromadzenie Wspólników a także wpis rocznego sprawozdania finansowego w KRS,
 • wszelkie zmiany w wymagające aktualizacji danych podmiotu w KRS i Urzędach,
 • sporządzanie wniosków kredytowych,
 • pomoc przy tworzeniu polityki rachunkowości wraz z zakładowym planem kont
 • sporządzanie sprawozdań o korzystaniu ze środowiska w zakresie zużycia paliw
  oraz inne są wyceniane odrębnie w zależności od nakładu prac.