Polityka prywatności RODO


Administratorem Państwa danych osobowych jest Biuro Rachunkowe „Cedar” Cebulscy spółka jawna z siedzibą w Korytowie A, ul. Jaśminowa 7, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000246300 NIP: 8381765518 REGON: 140354471.

Uwagi, wnioski i pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych proszę kierować na adres e-mail: rodo@biuro-cedar.pl lub numer telefonu 501662873